Hội thảo Phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững

§

Ngày 21/9/2018, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc giaSở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ AnTạp chí Thế giới Gia cầm và Công ty TNHH Truyền thông VietNamMedia tổ chức Hội thảo Phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững.